facebooktwitterlinkedinyoutube

Zaupanje ljudi v sistem in delovanje politik je nizko

SPOROČILO ZA JAVNOST

Javnomnenjska raziskava Svetovni barometer korupcije 2013 (Global corruption barometer 2013), kaže, da je korupcija v Sloveniji vedno večji problem. V zadnjih dveh letih se je po mnenju 62 odstotkov anketiranih povečala, kar 78 odstotkov pa meni, da korupcija v Sloveniji predstavlja resen problem.

Slovenci smo kritični do delovanja političnih strank in vlad.

politicne stranke


Korupcija je po mnenju državljank in državljanov Slovenije najbolj prisotna pri temeljih demokratične družbe. Vprašani ocenjujejo, da je korupcija najbolj prisotna v političnih strankah (4,2 na lestvici od 1 (sploh ne koruptivno) do 5 (zelo koruptivno)) in med poslanci v parlamentu (3,9). Več kot dve tretjini (78 odstotkov) anketiranih ne zaupa vladujočim in meni, da je ukrepanje vlad(e) na področju preprečevanja korupcije neučinkovito. »Rezultati javnega mnenja kažejo sliko (ne)zaupanja ljudi v javne institucije in vlado. To daje jasen znak vladi, političnim strankam, ter odgovornim v javnem sektorju, da se končno zavejo dejanskega stanja in se nanj primerno odzovejo ne glede na to, katera politična struktura je trenutno na oblasti. To je dolžnost vseh. Vsi čutimo negativne posledice korupcije, ki je eden največjih krivcev za ekonomsko, finančno in moralno krizo. Politiki, politične stranke in voditelji imajo priložnost da prevzamejo odgovornost in politiki ter sistemu povrnejo zaupanje državljanov. Slovenija mora takoj sprejeti ukrepe za večjo transparentnost, učinkovitejši nadzor ter sankcioniranje na področju financiranja političnih strank in volilnih kampanj ter zagotoviti transparentonst na področju delovanja družb v popolni, večinski ali delni državni lasti. Predvsem v bančnem sektorju in pri največjih porabnikih javnega denarja bi morala biti celotna poraba javnega denarja javna. Za neustrezne politicne odločitve, prepletanje politike in gospodarstva v okviru konflikta interesov pa bi morali politiki in gospodarstveniki prevzeti odgovornost in zagotoviti ustrezno in kakovostno upravljanje. Državni zbor in politične stranke morajo sprejeti kodeks ravnanja, potrebno je sprejeti dodatne ukrepe na področju premoženjskega stanja funkcionarjev, prav tako pa je nujna reforma sistema javnega naročanja« pravi predsednica Transparency International Slovenia- Društva Integriteta Simona Habič.

Raziskava je pokazala, da je 6 odstotkov anketirancev v zadnjih 12 mesecih plačalo podkupnino pri poslovanju z eno izmed javnih institucij v Sloveniji, prav tako pa anketiranci v 71 odstotkih menijo, da so osebna poznanstva in stiki izredno pomembni za to, da so storitve javnega sektorja opravljene. »Ljudje se zavedajo prisotnosti korupcije in njenih negativnih posledic četudi z njo osebno niso imeli izkušenj. Očitno je zavedanje o sistemskih problemih večje. Ljudje namreč v 63 odstotkih menijo, da vlada deluje v interesu posameznih interesnih skupin in ne v javnem interesu. Kar 9 od 10 anketiranih pa bi se skozi različne aktivnosti bili pripravljeni aktivirati pri zagotavljanju večje transparentosti v družbi in proti korupciji. Naša vrata so za take seveda vedno odprta.« dodaja Simona Habič.

GCB je raziskava, ki jo vsako drugo leto izda največja nevladna organizacija za boj proti korupciji Transparency International, katere podruznica v Sloveniji je Drustvo Integriteta- Transparency International Slovenia.
Svetovni barometer korupcije 2013 je najobsežnejša raziskava doslej, saj je zajela 114,000 oseb iz 107 držav. Slovenija je v razsikavo vključena drugič (prvič leta 2010). Gre za raziskavo javnega mnenja, ki meri zaznavanje korupcije, lastne izkušnje s korupcijo in pripravljenost za ukrepanje proti korupciji.

- Mednarodno sporočilo za javnost

- Poročilo

- Pokritost držav po letih

- Podatki po državah

- FAQ

- Metodologija

- Podatki za leto 2010

 

Projekti

banner trans integriteta spregovori

banner transparentnost integriteta

banner crinis integriteta

banner nis integriteta

 

 

Koledar dogodkov

«   April 2020   »
potosrčpesone
  1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
   

supervizor

komisija za preprecevanje korupcije logo tiwhistleblowing ceelogo euPrevention of and Fight against Crime. With financial support from the Prevention of and Fight against Crime Programme. European Commission - Directorate-General Home Affairs.
uncaccoalitioniaccstop corruptionlogo IP slo mo