facebooktwitterlinkedinyoutube

Transparentnost in integriteta pri postopkih javnega naročanja in upravljanja s sredstvi EU

.
Integriteta – društvo za etičnost javnega delovanja, podružnica Transparency International je 21. aprila 2010 organiziralo mednarodno delavnico "Transparentnost in integriteta pri postopkih javnega naročanja in upravljanja s sredstvi EU".
Projekt predstavlja nadaljevanje nedavno izvedenih delavnic Transparency International pod okriljem Evropskega urada za boj proti goljufijam (OLAF) v Bolgariji, Češki, Slovaški in Litvi.

 

Delavnice so se udeležili uslužbenci javnega sektorja, ki so odgovorni za transparentno izvajanje javnih naročil in upravljanje s sredstvi Evropske unije. Seznanili so se s konkretnimi primeri zlorab, goljufij in korupcije ter dobili praktični vpogled na vrzeli in tveganja, da bi jih laže prepoznali v realnih razmerah tudi v javno-zasebnem partnerstvu.

Delavnico so sooblikovali

  • Tina Teržan, državna sekretarka Ministrstva za javno upravo RS
  • Mag. Marcela Rozo, vodja programov oddaje javnih naročil, Sekretariat Transparency International
  • Mag. Irena Kure AFCOS služba za koordinacijo, Urad RS za nadzor proračuna, Ministrstvo za finance
  • Miriam Ravnikar Šurk, predsednica državne Revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
  • Aleksander Petrovčič, svetovalec za javna naročila, Kabinet predsednika Računskega sodišča Republike Slovenije
  • Irena Brcko Kogoj, vodja sektorja za kohezijski sklad, Služba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko
  • Tomaž Konrad, višji svetovalec Sektorja za Evropski sklad za regionalni razvoj, Urad za kohezijsko politiko, Služba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko
  • Drago Kos, predsednik Komisije za preprečevanje korupcije v Sloveniji in predsednik Skupine držav proti korupciji (GRECO)
  • Matej Čepeljnik, višji svetovalec Sektorja za javno-zasebno partnerstvo in sistem javnega naročanja, Ministrstvo za finance
  • Mag. Vekoslav Korošec, direktor združenja za inženiring in svetovalni inženiring pri Gospodarski zbornici Slovenije

Prav tako sta se delavnice udeležila g. Mario Ingo Soos, stalni namestnik veleposlanika in vodje gospodarskega oddelka na nemškem veleposlaništvu v Ljubljani in g. Evangelos Kavazarakis, vodja ekonomsko-trgovinskega sektorja na grškem veleposlaništvu v Ljubljani.

Teksti v nadaljevanu so bili pripravljeni za delavnico »Transparentnost in integriteta pri postopkih javnega naročanja in upravljanja s sredstvi EU«, ki je potekala 21.4.2010. Citiranje je v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah (Ur. l. RS št. 16/2007), dovoljeno z navedbo podatkov o viru.

Tina
Teržan
PRISPEVEK

Msc. Marcela
Rozo
PRISPEVEK

Mag. Irena
Kure
PRISPEVEK

Miriam R.
Šurk
PRISPEVEK

Aleksander
Petrovčič
PRISPEVEK

Irena Brcko
Kogoj
PRISPEVEK

Tomaž
Konrad
PRISPEVEK

Drago
Kos
PRISPEVEK

Matej
Čepeljnik
PRISPEVEK

Mag.
Vekoslav K.
PRISPEVEK

CELOTNA BROŠURA (pdf dokument)

Medijske objave

Za več informacij kliknite

Kot priprava na dogodek je v četrtek 4.3.2010 v prostorih predstavništva Evropske komisije v Sloveniji potekal sestanek s predavatelji, na katerem so se seznanili z vsebino projekta in ostalimi informacijami glede delavnice.


 

Ta dogodek sofinancira Evropska komisija (OLAF) v sklopu programa Hercule II 2007–2013: Delovni program Skupnosti za spodbujanje dejavnosti na področju zaščite finančnih interesov Skupnosti
(za več informacij glej: http://ec.europa.eu/anti_fraud/programmes/index_en.html).

Projekti

banner trans integriteta spregovori

banner transparentnost integriteta

banner crinis integriteta

banner nis integriteta

 

 

Koledar dogodkov

«   Avgust 2020   »
potosrčpesone
     1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      

supervizor

komisija za preprecevanje korupcije logo tiwhistleblowing ceelogo euPrevention of and Fight against Crime. With financial support from the Prevention of and Fight against Crime Programme. European Commission - Directorate-General Home Affairs.
uncaccoalitioniaccstop corruptionlogo IP slo mo